แนะนำ MARU GROUP

About Tasty Showcaseบริษัท มารุอิจิ (ประเทศไทย) จำกัด ธุรกิจอุตสหกรรม เช่นจำหน่ายแม่พิมพ์พลาสติก, งาน Consult & ที่ปรึกษา BOI, จัดส่งล่าม Freelancebr

บริษัท จัดหางาน อิจิจิน จำกัด ธุรกิจจัดหาพนักงานและ งานแปล, งาน Office

ปัจจุบันนี้ MARUICHI GROUP มีอยู่ 2 บริษัท ต่อจากนี้ก็จะขยายและ เพิ่มบริษัทไปตาม Business Plan ของเรา เราจะเข้าใจความต้องการของลูกค้าให้รวดเร็ว และจะพยายามเป็นบริษัทที่ทุกๆคนรักค่ะ

Contact Us

Phone/Fax: (66 2) 006-8700
Address: 29/1 Piya Place Langsuan bldgs, 13Floor, 13D/2, Soi Langsuan, Ploenchit road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
E-mail: maruichi@maruichi-thailand.com

บริการประสานงาน

บริการประสานงาน
บริการดูแลลูกค้าเสมือนเป็นพนักงานในบริษัทของท่าน โดยทางเราจะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยติดต่อประสานงานทั้งภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น!
กรณีบริษัทญี่ปุ่น จ้างให้ติดต่อประสานงานกับบริษัทไทย
※※ต้องการติดต่อ Supplier แต่มีปัญหาด้านการสื่อสาร แต่ไม่ถึงจะต้องจ้างมาเป็นพนักงานประจำ、、、、
※※กรณี Audit หรือประชุมในวาระสำคัญ มีความต้องการใช้ล่ามที่มีความเชี่ยวชาญ!
※※กรณีมีล่ามอยู่แล้ว แต่ยังไม่เป็นที่พอใจ
※※กรณีการรับ-ส่ง อีเมล์ ซึ่งจะให้บริการช่วยเหลือประสานงานในด้านการสื่อสารตอบกลับ
กรณีบริษัทไทย จ้างให้ติดต่อประสานงานกับบริษัทญี่ปุ่น
※※กรณีได้รับการติดต่องานจากลูกค้าญี่ปุ่น มีความต้องการแนะนำและอธิบายเพิ่มเติม แต่ไม่สามารถสื่อสารได้ 、、、、
※※กรณี Audit หรือประชุมในวาระสำคัญ มีความต้องการใช้ล่ามที่มีความเชี่ยวชาญ!
※※แม้จ้างคนที่ได้ภาษาญี่ปุ่น มาเป็นพนักงานก็เงินเดือน ก็ไม่ถูก...
※※กรณีได้รับอีเมล์จากลูกค้าญี่ปุ่น ทางเรามีบริการแปลภาษาช่วยท่านได้
รายละเอียดของบริการ
◎ บริการตอบรับอีเมล์ลูกค้า พร้อมทั้งแปลเนื้อหาในอีเมล์ตามความเหมาะสม
◎ บริการรับโทรศัพท์ลูกค้าและช่วยประสานงานกับพนักงานของบริษัทท่าน (ขอให้กำหนดพนักงานที่ติดต่อกับเรา_1ท่าน)
◎ บริการล่ามแปลสื่อสารใน Online meeting (เดือนละไม่เกิน 5ชม. หากเกินจะคิดตามเรทที่กำหนด )
◎ บริการแปลเอกสารที่แนบมาในอีเมล์ ใน1เดือน กำหนดไม่เกินตัวอักษร3,000ตัว, หากเกินจะคิดตามเรทที่กำหนด(ไม่รวมเอกสารเฉพาะทางและเอกสารประเภทสัญญา)
◎ Coordinator ที่ดูแลลูกค้านั้น สามารถออกไปแปลนอกสถานที่ได้(เสนอราคาแยกต่างหาก)
◎ Maruichi Thailand รับปรึกษา BOI,Visa Workpermit,จดทะเบียนและยื่นเรื่องต่างๆยินดีรับปรึกษา
Coordinator Service Fee
Coordinator service รายเดือน 20,000B/ดูแล 1บริษัท/เดือน
แปล Online meeting ที่เกิน 5ชม. ติดต่อสอบถาม
แปลเอกสารจากไฟล์แนบอีเมล์ที่ตัวอักษรเกินจาก 3,000ตัว ติดต่อสอบถาม
ค่าบริการล่ามนอกสถานที่ ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถามได้เลยนะคะ
เกียวกับ Privacy Policy
 

© 2024 Maruichi Thailand GroupCO., LTD. All Rights Reserved.