แนะนำ MARU GROUP

About Tasty Showcaseบริษัท มารุอิจิ (ประเทศไทย) จำกัด ธุรกิจอุตสหกรรม เช่นจำหน่ายแม่พิมพ์พลาสติก, งาน Consult & ที่ปรึกษา BOI, จัดส่งล่าม Freelancebr

บริษัท จัดหางาน อิจิจิน จำกัด ธุรกิจจัดหาพนักงานและ งานแปล, งาน Office

ปัจจุบันนี้ MARUICHI GROUP มีอยู่ 2 บริษัท ต่อจากนี้ก็จะขยายและ เพิ่มบริษัทไปตาม Business Plan ของเรา เราจะเข้าใจความต้องการของลูกค้าให้รวดเร็ว และจะพยายามเป็นบริษัทที่ทุกๆคนรักค่ะ

Contact Us

Phone/Fax: (66 2) 006-8700
Address: 29/1 Piya Place Langsuan bldgs, 13Floor, 13D/2, Soi Langsuan, Ploenchit road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
E-mail: maruichi@maruichi-thailand.com

ที่ปรึกษา BOI

บริการให้คำปรึกษา ที่ปรึกษา BOI และเป็นตัวแทน ขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ขอยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี

ระบบถูกปิดล็อค /เร่งด่วน ทุกปัญหา รีบติดต่อ ที่ปรึกษา BOI ทีมงานแบบมืออาชีพ ประสบการณ์ ที่ปรึกษา BOI ด้านโรงงาน กว่า 20 ปี ประสบการณ์ตรง สามารถแก้ไขปัญหาสำหรับทุกกิจการ เพื่อให้ธุรกิจไม่มีปัญหา สามารถปลดล็อค ได้โดยด่วน จากทึมงาน ที่ปรึกษา BOI มืออาชีพ ธุรกิจไม่หยุดชงัก ขยายเวลาระยะเวลา

รายละเอียดบริการ ที่ปรึกษา BOI ของเรา

1. การขออนุมัติเปิดดำเนินการ (Applying for Full Operation Licence Project ) แบบเร่งด่วน
พบความยุ่งยากในงานเปิดดำเนินเต็มโครงการ ประสบปัญหาการลงทุนในโครงการล่าช้า หรือเปลี่ยนแปลงนโยบาย อันส่งผลถึงการเปิดดำเนินการเต็มโครงการ ต้องการผู้ให้คำแนะนำ และช่วยเหลือในการเปิดดำเนินเต็มโครงการ
2. การรับการส่งเสริมการลงทุน (Applying for Investment Promotion)
ต้องการผู้มีประสบการณ์มาช่วยเหลือในการดำเนินการขอรับการส่งเสริมในโครงการใหม่ๆ
3. การขออนุมัติบัญชีปริมาณสต็อกสูงสุด / สูตรการผลิต Apply Max Stock /Raw material Master list /Formulation
4 การขออนุมัติบัญชีเครื่องจักรตามโครงการ Apply Master list Machine in Project
5 การขออนุมัติใช้สิทธิภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรอบปีบัญชี ให้ได้ประโยชน์สูงสุดสำหรับบริษัทฯ
6. การฝึกอบรมพนักงานภายในองค์กร In House Training
7. การบริการด้านการฝึกอบรมกฎหมาย กฎระเบียบ และสิทธิประโยชน์บีโอไอ, ศุลกากร,สรรพากร Service for Traning Law Regulations and Privilege BOI ,CUSTOMS,and REVENUE
8. งานแก้ไขโครงการ (Revise Project)
ต้องการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการผลิตจากเดิม พบปัญหาขั้นตอนการผลิตไม่สอดคล้องกับโครงการที่ได้รับอนุมัติ แผนงานที่ขอรับมีขั้นตอนเพิ่มขั้น ไม่สอดคล้องกับโครงการที่ได้รับอนุมัติในปัจจุบัน ต้องการผู้ให้คำแนะนำ และช่วยเหลือในการแก้ไขโครงการให้ถูกต้องกับโครงการ
9. ขอยกเลิกโครงการ/ ปิดดำเนินการโครงการ
ประสบปัญหาความยุ่งยากในงานขอยกเลิกโครงการ/ ปิดดำเนินการโครงการ ต้องการผู้ให้คำแนะนำ และช่วยเหลือในการเปิดดำเนินเต็มโครงการ ให้ถูกต้องทั้งกรมศุล และสรรพากร
10. การขอใบอนุญาตทำงานและวีซ่าสำหรับคนต่างด้าวและผู้เชี่ยวชาญในระดับผู้บริหาร ผู้จัดการและช่างเทคนิค Applying Work Permits & Visas For to an alien and experts level executives mangers and technical
11. ขอใช้ NEW SYSTEM RMTS 2011, EMT SYSTEM , E-EXPERT SYSTEM, TRACKING SYSTEM การตัดบัญชีวัตถุดิบ RMTS 2011 , สั่งปล่อยวัตถุดิบ , ส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ , ตัดบัญชีสำหรับ VENDOR, พบปัญหาเรื่องการจัดการในระบบ RMTS 2011 , VENDOR ไม่โอนสิทธิการตัดบัญชี
 

© 2024 Maruichi Thailand GroupCO., LTD. All Rights Reserved.